Emotional Intelligence

Duration: 2 gün (6 saat)

EMOSİONAL İNTELLEKT TƏLİM KURSUNUN PROGRAMI

Mövzu 1: Emosional intellektin anlayışı və mahiyyəti

“Emosional intellekt”in anlayışı.

“Emosional intellekt”in  mahiyyəti və əsas komponentləri.

Emosional intellekt haqqında Daniel Qoulman nəzəriyyəsi.

Robert Plutchikinin Duyğular/Emosiyalar Çarxı.

 

Mövzu 2: Emosional intellektin idarə olunması

Emosiyaların öhdəsindən gəlmək bacarığı.

Emosiyaların idarə olunmasında istifadə olunan texnikalar.

Qorxular və onların neyron sxemi

(praktiki məşğələlər) 

  • təlim kursu interaktiv qaydada keçirilir;
  • mövzuların tam şəkildə qavranılması məqsədilə şifahi və yazılı tapşırıqlara (praktiki məşğələlərə) üstünlük verilir;
  • iştirakçılar təlim kursu müddəti ərzində lazımi materiallarla təmin olunur;
  • təlimlərdə qrup şəklində praktiki məşğələlər olduğu üçün (minimum 8 nəfər, maksimum 16 nəfər) olmalıdır.

 

Təlim dili:  Azərbaycan dili

Təlimin müddəti:  2 gün (6 saat)– (1 gün müddəti – 3 saat).

Təlimin yeri və vaxtı: təlimin vaxtı və yeri müştəri ilə razılaşdırılmış qaydada təşkil olunur.

6 steps to become a professional

Registration

Complete your training in all modules by completing your homework

Payment

Get teacher feedback on each module and homework

Start

You pass the exam and get a new professional certificate

Training

Complete your training in all modules by completing your homework

Contact

Get teacher feedback on each module and homework

Exam

Pass the exam and get a new professional certificate

Other courses

Do you have any questions?

Ask a question in a message that is convenient for you