Customer reviews

Our employees participated in the training on “Business Communication” organized by “IDTECH Academy”. We express our gratitude to the staff of “IDTECH Academy” for the training provided at a professional level.

Financial Chain Corporation LLC - Azerbaijan

Since September 2023, the Company has been cooperating with the Bank on the teaching of “ITIL4 Foundation” and other courses. The professionalism of your company’s trainers, the promptness and high level of the services they provide have created an incentive for our cooperation to continue and have contributed to its further expansion.
We have no hesitation in recommending the Company to anyone supporting their staff in the field of education and training and recommend that they benefit from their highly organized services.

ASC "Xalq" Bank

Əməkdaşlarımız üçün İT Satış təliminin təşkili və keçirilməsi üçün IDTECH Academy-yə təşəkkür edirik. Təlim real həyat təcrübələrindən nümunələrlə dəstəklənib ev tapşırıqları ilə aktiv müzakirə formatında keçirildi. Aldığımız praktiki və nəzəri biliklərə görə “IDTECH Academy” və şəxsən müəllim Samir Nuriyevə təşəkkürümüzü bildiririk. Təlimdəm çox razı qaldıq və tövsiyə edirik.

Caspel MMC

Thanks to IDTECH Academy for organizing and conducting IT Sales training. The training was supported by examples from real life experiences and was conducted in an active discussion format with homework. The practical and theoretical knowledge we received was very useful for our employees. We express our gratitude to the “IDTECH Academy” team for the professional training.

Ultra Technologies

“IDTECH Academy”-nin təşkil etdiyi “IT Essentials” və “Cisco CCNA” üzrə təlimlərdə əməkdaşlarımız iştirak etdi. Beynəlxalq təlim proqramına əsaslanan bu təlimlər əməkdaşlarımız üçün faydalı və maraqlı oldu. Peşəkar səviyyədə həm nəzəri, həm də praktiki şəkildə tədris edilən təlimə görə“IDTECH Academy” kollektivinə təşəkkürümüzü bildiririk.

Delta telecom

We thank IDTECH Academy for organizing and holding “Help Desk” training for our employees. The training was taught by a truly qualified professional. Information technology theory is supported by examples from real life experiences. We were very satisfied with the training and recommend it.

AgroDairy (Pasha Holding)

We would like to express our gratitude to “IDTECH Academy” for organizing the “Project Management” training. The training program included a wide range of practical issues from the field of Project Management. In particular, it is worth emphasizing problem analysis, goal setting and risk management. All studied topics were reviewed with concrete examples. The trainees participated in the learning process and had the opportunity to work on the creation of projects related to their professional activities. We recommend this training to everyone.

AVICOM MMC

We participated in the training on “Sales of IT technologies”. We would like to thank IDTECH Academy and teacher Samir Nuriyev personally for the practical and theoretical knowledge we received. The training was conducted in the format of active cooperation with homework. We are sure the acquired knowledge and skills will be useful in our work.

Gulfstream Distribution MMC

Our employees participated in the “Sales of IT technologies” training organized by “IDTECH Academy”. We would like to express our gratitude to “IDTECH Academy” and teacher Samir Nuriyev personally for the practical and theoretical knowledge they received. We are sure the acquired knowledge and skills will be useful in our work.

B&B Security Alliance