Biznes Menecment

16 saat

Business Communication

"Business communication" təlimi işçilərə effektiv yazılı və şifahi ünsiyyət, şəxsiyyətlərarası münasibətlərin qurulması və peşəkar qarşılıqlı əlaqələri artırmaq və ümumi təşkilati uğura töhfə vermək üçün texnoloji vasitələrdən istifadə kimi əsas bacarıqları təmin edir.
Daha ətraflı