Business Communication

Müddət: 16 saat

“BİZNES KOMMUNİKASİYA”

Modul I: Effektiv ünsiyyət bacarıqları və onların texnikaları

Mövzu 1: Effektiv ünsiyyətin elementləri

Ünsiyyət nədir? Ünsiyyət vasitələri və onların tipologiyası.

Ünsiyyət növləri və funksiyaları.Ünsiyyət qaydaları və normaları.

Kommunikativ proses: nəzəri modellərin müxtəlifliyi.

Qeyri-verbal və verbal ünsiyyətin xüsusiyyətləri.

Təşkilatdaxili ünsiyyət və onun xüsusiyyətləri.

Ünsiyyət və geri dönüş əlaqəsi (feedback).

Effektiv ünsiyyətin sirləri.

Mövzu 2: Ünsiyyətdə psixoloji baryerlər

Liderlik bacarıqları və  biznes ünsiyyətin əsas prinsipləri.

Biznes ünsiyyətdə sosial-psixoloji problemlər.

Ünsiyyətdə stressin azaldılması texnikaları.

Biznes ünsiyyətində psixoloji 7 radikal metodikasının istifadə olunması.

Konfliktli/mübahisəli situasiyaların diaqnostikası və idarə edilməsi.

Manipulyasiya növləri və onlara qarşı təsiretmə üsulları.

Mövzu 3: Aktiv dinləmə texnikası

Qeyri-verbal, verbalaktiv dinləmə texnikaları:

 •   EXO-təkrar (müəyyən sözlərin və ya ifadələrin dəyişmədən təkrarı);
 •   Parafraz (faktlar və emosiyalar əsasında);
 •   Refreyminq (yenidən çərçivələmə);
 •   Xülasə (rezume).

Mövzu 4: Emosional intellekt

“Emosional intellekt” anlayışı, mahiyyəti və əsas komponentləri.

Emosional intellekt haqqında Daniel Qoulman nəzəriyyəsi.

Robert Plutchikinin Duyğular/Emosiyalar Çarxı.

Emosiyaların öhdəsindən gəlmək bacarığı.

Emosiyaların idarə olunmasında istifadə olunan texnikalar.

Modul II: Biznes yazışmaları / təqdimat bacarıqları 

Mövzu 5: Biznes yazışmaları/biznes email qaydaları

Biznes/İşgüzar yazı tərzi.

Biznes/İşgüzar ünsiyyətdə rəsmi və qeyri-rəsmi sənədlər, kommersiya və qeyri-kommersiya sənədləri və onların mətnlərinin xüsusiyyətləri.

Biznes sənədlərinin əsas növləri, stilistikası və onlara dair tələblər.

Biznes/İşgüzar məktubların strukturu və əsas xüsusiyyətləri.

E-poçtun əsas komponentləri.

Yazışmalarda etiket qaydaları. 

Mövzu 6: Biznes telefon danışıqları qaydaları

Biznes telefon danışıqların əsasları.

Biznes telefon danışıqların planı və strukturu.

Telefon danışığı zamanı etiket qaydalar.

Telefon danışığı zamanı adətən yol verilən səhvlər.

Mövzu 7: Özünü təqdimat/nitq bacarıqları

Nitq bacarıqları. Biznes/İşgüzar nitq tərzi: əsas tələblər.Nitqin tərkib hissələri.

Ritorikanın əsasları.

Biznes/İşgüzar ünsiyyətdə əsas arqument növləri.

İctimai çıxış və onun strukturu və hazırlanması xüsusiyyətləri.

Çıxışa hazırlıq mərhələləri.

Modul III: Biznes danışıqların aparılması qaydaları

 Mövzu 8: Biznes danışıqların strategiyası

Biznes danışıqların əsas prinsipləri və strategiya növləri.

Danışıqlar biznes/işgüzar ünsiyyətin bir növü kimi:

 •   növlər
 •   mərhələlər
 •   üslublar
 •   texnikalar
 •   performans şərtləri

Mövzu 9: Biznes danışıqlar prosesinin mərhələləri

Danışıqlarda 5 addımlıq hazırlıq mərhələsi.

RƏYA-Razılaşmaya Ən Yaxşı Alternativin müəyyən edilməsi.

Potensial razılaşma zonanın müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi.

Danışıqlarda etirazlara qarşı istifadə olunan metodlar.

Danışıqlarda adətən yol verilən səhvlər.

Mövzu 10: Biznes danışıqlarında Harvard metodu

 •   İNSANLAR
 •   MARAQLAR
 •   SEÇİMLƏR
 •   MEYARLAR

Mövzu 11: Mübahisəli situasiyaların idarə olunması

Danışıqlar və mübahisəli situasiyaların idarə edilməsi zamanı Tomas-Kilmann modelinə uyğun olaraq strategiyalar.

Modul IV: Biznes etiketi 

Mövzu 12: Biznes etiketin əsasları və strategiyası

Biznes etikasının və biznes etiketinin xüsusiyyətləri.

Biznesin aparılmasında məkan, subordinasiya, vaxtın və resursların düzgün idarə edilməsi.

Mövzu 13: Biznes etiketi və korporativ mədəniyyət

Korporativ mədəniyyətin əsasları və strukturu.

Biznes/işgüzar ünsiyyətin müxtəlif sahələrində onun xüsusiyyətləri.

 

Mövzu 14: Korporativ standartlar

Biznes proseslərində (daxili və xarici) düzgün ünsiyyətin qurulması, qiymətləndirmənin aparılması kriteriyaları.

Biznes ünsiyyətdə xarici görünüş və geyim tərzi – “Dress Code” qaydaları

(Casual, Business Casual, Smart Casual, Business, “Black tie” və “White tie”).

Vizit kartlara dair biznes etiket qaydaları.

Biznes aksesuarları və hədiyyələr.

 

Mövzu 15: Biznes görüşlərin və tədbirlərin etiket qaydaları

Biznes görüşlərin növləri, tələbləri, mərhələləri, səmərəlilik şərtləri.

Təşkilatı və protokol qaydalar.

 •   təlim kursu interaktiv qaydada keçirilir;
 •   mövzuların tam şəkildə qavranılması məqsədilə şifahi və yazılı tapşırıqlara (praktiki məşğələlərə) üstünlük verilir;
 •   iştirakçılar təlim kursu müddəti ərzində lazımi materiallarla təmin olunur;
 •   təlimlərdə qrup şəklində praktiki məşğələlər olduğu üçün (minimum 6 nəfər) olmalıdır.

KURSUN DİLİ: Azərbaycan dili

Tədris metodu: oflayn və onlayn

SERTİFİKAT: Kursu müvəffəqiyyətlə bitirən iştirakçılara ID TECH Academy tərəfindən sertifikat veriləcək.

“Business communication” təlimi fərdləri fikirləri aydın çatdırmaq, səmərəli əməkdaşlıq etmək və müxtəlif peşəkar mənzərələrdə naviqasiya etmək üçün lazımi alətlərlə təchiz edir, təşkilat daxilində uğur qazandıran kommunikativ mühiti gücləndirir.

Peşəkar olmaq üçün 6 addım

QEYDİYYAT

Qeydiyyatdan keçmək üçün sadəcə saytımıza daxil olmaq, e-poçt yazmaq, mesaj göndərmək və ya zəng etmək kifayətdir.

ÖDƏNİŞ

Ödəniş sizə təqdim olunan link vasitəsilə edilə bilər.

BAŞLANĞIC

Təlim tanışlıq dərsindən sonra başlayır.

TƏLİM

Təlim müddətində sizə lazım olan tədris materialları elektron formatda təqdim olunur.

İnteraktiv Əlaqə

Təlimçi və tələbələr mütəmadi olaraq bir-birlərinə rəy verir və təlim prosesinə nəzarət edirlər.

İmtahan

Təlimin sonunda daxili imtahan verilir və sertifikat verilir.

Digər kurslar

Sizin hər hansı bir sualınız varmı?

Sizin üçün əlverişli bir mesajlaşmada sual verin