Fortinet NSE 4 və 5

Fortinet təliminin mündəricatı

Module I

 •  Login
 •  What is a firewall?
 •  FortiOS installation

 Module II

 •  Creating a Topology
 •  Basic Settings
 •  Dashboard
 •  Security Fabric
 •  Fortiview

 Module III

 •  Interfaces
 •  Dns
 •  Packet Capture
 •  SD-WAN
 •  Static Route

 Module IV

 •  System & Policy
 •  Addresses
 •  Dos Policy
 •  Services
 •  Schedules
 •  System
 •  Port Forwarding (Virtual IP)
 •  Traffic Shapers

 Module V

 •  Antivirus
 •  Web Filter & DNS Filter
 •  Application Control
 •  Intrusion Prevention
 •  SSL / SSH Inspection
 •  Web Traffic Overrides
 •  SSL-VPN

Module VI

 •  User
 •  Installing the Active Directory Service
 •  FSSO Agent Setup

Module VII

 •  Log & Report
 •  Monitor

Module VIII

 •  Access Blocking
 •  IP-MAC Pairing
 •  Time Based Rules

 Module IX

 •  PPoe Mode
 •  General Settings
 •  Automation Script
 •  Adding Usom Web Filter
 •  SSL-VPN Local&Ldap User
 •  SSL-VPN Certificate Two Factor Authentication
 •  FortiAP Integration
 •  Rogue AP Profiles
 •  Port Forwarding (RDP)
 •  SD-WAN Setup
 •  Fortilogger Installation & General Settings
 •  Formatting and Image Uploading with TFPT Server
 •  IPsec VPN
 •  IPsec VPN with Virtual IP
 •  DoS Policy Applied
 •  Security Hardening

Module X

 •  High Memory
 •  Cli Commands

Kursu bitirdikdən sonra tələbələr aşağıdakı bilikləri əldə edəcəklər:

Fortigate Security 👇

 • Deploy the appropriate operation mode for your network
 • Use the GUI and CLI for administration
 • Identify the characteristics of the Fortinet security fabric
 • Control network access to configured networks using firewall policies
 • Apply port forwarding, source NAT, and destination NAT
 • Authenticate users using firewall policies
 • Understand encryption functions and certificates
 • Inspect SSL/TLS-secured traffic to prevent encryption used to bypass security policies
 • Configure security profiles to neutralize threats and misuse, including viruses, torrents, and inappropriate websites
 • Apply application control techniques to monitor and control network applications that might use standard or non-standard protocols and ports
 • Fight hacking and denial of service (DoS)
 • Defend against data leaks by identifying files with sensitive data, and block them from leaving your private network
 • Offer an SSL VPN for secure access to your private network
 • Implement a dialup IPsec VPN tunnel between FortiGate and FortiClient
 • Collect and interpret log entries

Fortigate Infrastructure 👇

Analyze a FortiGate’s route table. Route packets using policy-based and static routes for multi-path and load-balanced deployments.

Configure SD-WAN to load balance traffic between multiple WAN links effectively.

Inspect traffic transparently, forwarding as a Layer 2 device.

Divide FortiGate into two or more virtual devices, each operating as an independent FortiGate, by configuring virtual domains (VDOMs).

Establish an IPsec VPN tunnel between two FortiGate appliances.

Compare policy-based to route-based IPsec VPN. Implement a meshed or partially redundant VPN.

Diagnose failed IKE exchanges. Offer Fortinet Single Sign On (FSSO) access to network services, integrated with Microsoft Active Directory.

Deploy FortiGate devices as an HA cluster for fault tolerance and high performance.

“IDTECH Academy” Fortinet NSE 4 təlimi

Proqram FortiGate security və FortiGate infrastructure olaraq iki əsaslı bölmələri əhatə edəcək. Həmin proqramın kurikulum təlimi Mütəxəsis və tələbələrə Fortinet şəbəkə təhlükəsizliyini və onun xüsusiyyətlərini qavramaqda yardım edəcək.

Əldə edilən bilik və bacarıqlar proqramı tamamlaya bilən gələcəyin informasiya təhlükəsizliyi mühəndislərinin istənilən təşkilat / şirkətin informasiya texnologiyaları infrastrukturunu idarə etmək, eləcə də müasir dövrün kibertəhlükəsizlik problemləri və onların həll edilməsi istiqamətində daha da püxtələşmək imkanlarını artıracaq.

Təlim beynəlxalq NSE 7 arxitekt statuslu peşəkar ekspert ORKHAN JABRAYILOV tərəfindən tədris olunacaq.

Peşəkar olmaq üçün 6 addım

QEYDİYYAT

Qeydiyyatdan keçmək üçün sadəcə saytımıza daxil olmaq, e-poçt yazmaq, mesaj göndərmək və ya zəng etmək kifayətdir.

ÖDƏNİŞ

Ödəniş sizə təqdim olunan link vasitəsilə edilə bilər.

BAŞLANĞIC

Təlim tanışlıq dərsindən sonra başlayır.

TƏLİM

Təlim müddətində sizə lazım olan tədris materialları elektron formatda təqdim olunur.

İnteraktiv Əlaqə

Təlimçi və tələbələr mütəmadi olaraq bir-birlərinə rəy verir və təlim prosesinə nəzarət edirlər.

İmtahan

Təlimin sonunda daxili imtahan verilir və sertifikat verilir.

Digər kurslar

Sizin hər hansı bir sualınız varmı?

Sizin üçün əlverişli bir mesajlaşmada sual verin